Novi Sad - Novo Naselje - Bulevar Vojvode StepeNovi Sad - Novo Naselje - Bulevar Vojvode Stepe

http://static3.bareka.com/photos/medium/25467214.jpg