Novi Sad - Bul. Kneza MilošaNovi Sad - Bul. Kneza Miloša

http://www.panoramio.com/photo/28089694