Novi Sad, ulica Futoška, ETŠ Mihajlo Pupin #novisad

Novi Sad, ulica Futoška, ETŠ Mihajlo Pupin #novisad