Novi Sad, Zavod za hitnu medicinsku pomoć u izgradnji #novisad

Novi Sad, Zavod za hitnu medicinsku pomoć u izgradnji #novisad
https://goo.gl/maps/1QGaMP6kS112