Novi Sad, Bulevar Jovana Dučića #novisad

Novi Sad, Bulevar Jovana Dučića #novisad
https://goo.gl/maps/mp9k4F9CucE2