Novi Sad, Radnički dom "Svetozar Marković", Bulevar Mihajla Pupina #novisad

Novi Sad, Radnički dom "Svetozar Marković", Bulevar Mihajla Pupina #novisad
https://goo.gl/maps/cb7J61f2oFx