Novi Sad, Braće Popović, Hadži Ruvimova

Novi Sad, Braće Popović, Hadži Ruvimova