Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 65

Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 65