Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, Bulevar oslobođenja

Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, Bulevar oslobođenja