Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 91

Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 91