Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 85

Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 85