Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 53

Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 53