Novi Sad, Pavla Simića, Vojvođanskih brigada, Sutjeska

Novi Sad, Pavla Simića, Vojvođanskih brigada, Sutjeska