Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 39

Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 39