Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 93

Novi Sad, Bulevar kralja Petra I, 93