Novi Sad, Pavla Simića, Vojvođanskih brigada

Novi Sad, Pavla Simića, Vojvođanskih brigada