Novi Sad, Bulevar oslobođenja, 30

Novi Sad, Bulevar oslobođenja, 30