Novi Sad, Bulevar oslobođenja, 34

Novi Sad, Bulevar oslobođenja, 34